site map          print        
   Úvodná stránka     
RVZ GROUP logo

Rekonštrukcie – Výstavba – Zatepľovanie

    Menu
  Úvod
  Finančné poradenstvo
  Projekcia
  Realizácia
  Kontakt

   Posledná aktualizácia: 01.01.2016   

Spoločnosť RVZ INVEST s.r.o.

Ako stavebná spoločnosť ponúka komplexné riešenie Vašich predstáv o stavbe a bývaní. Všetko začína našou pomocou pri výberu financovania, vypracovaním precízneho projektu stavby a jeho úspešnou realizáciou s konečným odovzdaním diela investorovi.
Kolektív ľudí svojimi doterajšími skúsenosťami z predošlých profesií, sú základom úspešnej realizácie celého zadania investora:

1) Finančné poradenstvo: – odborné poradenstvo pre získanie finančných zdrojov z prostriedkov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ v programovom období 2014-2020

2) Spracovanie projektovej dokumentácie – zabezpečenie komplexnej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizačný projekt v rozsahu: architektúra, statika, profesie (ÚK, plyn, eli, ZTI, VZT a pod.), požiarna ochrana, tepelno-technického posudku, energetického certifikátu, prípojky inžinierskych sietí (voda, kanál, eli, plyn a pod.), ČOV, komunikácie, chodníky, parkoviská

3) Realizácia stavieb
            a) pozemné stavby
            b) zatepľovanie stavieb
            c) inžinierske stavby

kolektív RVZ INVEST s.r.o.
Táto firemná prezentácia je optimalizovaná pre počítače s rozlíšením 1 024 x 768 bodov v 32bit farebnej škále a vyššej
Doporučujeme prehliadač Microsoft Internet Explorer 6.0 a Opera 9.52 a vyššie